Bán Số Cặp 3 Càng Siêu Víp MB: 400.000 VNĐ

Không win hoàn tiền ngày :24-04-19


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Cặp Ba Càng VIP Kết quả Theo
24-04-19
23-04-19541,568Trúng 541124
22-04-19819,769Trúng 819121
21-04-19577,328Trượt121
20-04-19697,913Trúng 697159
19-04-19588,900Trúng 588156
18-04-19399,473Trúng 399150
17-04-19619,094Trúng 619139
16-04-19421,949Trượt142
15-04-19153,401Trượt152
14-04-19907,554Trượt163
13-04-19202,567Trượt126
12-04-19979,516Trượt143
11-04-19501,217Trượt137
10-04-19766,655Trượt135
09-04-19848,161Trượt134
08-04-19020,202Trượt138
07-04-19259,546Trượt147
06-04-19976,641Trượt134
05-04-19429,597Trượt144
04-04-19560,148Trượt161
03-04-19635,963Trượt151
02-04-19178,521Trượt154
01-04-19735,059Trượt133
31-03-19536,303Trượt166
30-03-19172,124Trượt134
29-03-19751,646Trượt137
28-03-19617,985Trượt151
27-03-19786,446Trượt143
26-03-19099,887Trượt165
25-03-19562,126Trượt126
24-03-19483,796Trượt162
23-03-19528,053Trượt154
22-03-19230,392Trượt153